Menu
Obec Chmelná
Chmelná u Vlašimi

Další schůze zastupitelstva obce je naplánována na 25. 6. 2024 od 20:00.

Rok 2021

21. 8. 2021 – Soutěž v požárních útocích v Miřeticích pořádaná společně SDH Chmelná a SDH Miřetice. 8. kolo XIII. ročníku Benešovské hasičské ligy. Chmelná muži měli neplatný pokus.

- V sobotu 21. srpna 2021 se v Miřeticích v tamním sportovním areálu konal IV. ročník soutěže O pohár obcí Chmelná a Miřetice, která byla 8. kolem XIII. ročníku seriálu Benešovské hasičské ligy 2021. Opět se tedy dva sousedící sbory SDH Chmelná a SDH Miřetice vzájemně chopily pořadatelství. Protože v letech 2018, 2019 a 2020 byla při závěrečném vyhlašování výsledků ligy chmelenskomiřetická soutěž vyhodnocena jako „Nejlepší soutěž BNL” a byli na ní ty nejlepší reference, zorganizovala se soutěž i počtvrté.

   Všechny soutěžící a návštěvníky znovu po roce přivítalo výborně vybavené sportoviště s dokonalým zázemím v příjemném prost1ředí za vsí obklopené loukou a lesíkem. Tak jako předchozí dva ročníky, byl i tentokrát povrch náběhu k základně tartanový. Nebyl však už provizorně poskládaný z vyřazených dílců ze závodiště v Kolíně, ale byly pořízeny pravidelné čtverce se zámky (puzzle). Tartan společně s dlážděnou základnou a travnatou dráhou zajišťovaly téměř ideální podmínky pro požární útoky. Také pro diváky bylo připraveno na vyvýšené mezi za základnou místo s lavičkami s dokonalým výhledem na dráhu.

   Benešovská hasičská liga podporuje i některé charitativní projekty, proto bývá na soutěžích BNL vždy na dobře přístupném a viditelném místě umístěna kasička (většinou ve výčepu), kam mohou všichni přispět jakoukoli částkou. Stejně jako v roce 2020, tak i tentokrát byla tato sbírka v Miřeticích rozšířena o charitativní tipovací soutěž o soudek piva, kdy si do prvního startovního výstřelu mohl každý za 50 a více korun vsadit, jaký nejlepší čas padne v každé kategorii (muži a ženy). Tady se vybraly 2000 Kč.

   V roce 2021 byl ve spolupráci s Transfuzním a hematologickým oddělením Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov uskutečněn dobročinný projekt Daruj život s BNL. Je1dnalo se o nábory nových dárců do registru krvetvorných buněk. Zájemci o vstup do registru se mohli poprvé na BNL hlásit 17. července 2021 na soutěži v Chářovicích a podruhé na této Chmelenskomiřetické soutěži v Miřeticích. Zdravotníci využili i toho, že se ve stejný den konala ve Zdislavicích též hasičská soutěž a nábor provedli i tam, Táborské hasičské lize. Z prvních odběrů v Chářovicích se do registru zapsalo 31 potenciálních dárců z celkových 45 přihlášených. V Miřeticích se do registru přihlásilo 15 dobrovolníků a ve Zdislavicích 4. Ze Chmelné se přihlásili tři lidé. Impulsem pro zaměření pomoci BNL v sezóně 2021 byla nemoc členky Sboru dobrovolných hasičů ve Všechlapech Marie Škvorové. Té byla v červnu 2020 diagnostikována akutní myeloidní leukémie. Mámě tří dětí a babičce malé Adélky pomohla až kostní dřeň německého dárce, jeho hledání ale nebylo jednoduché. Na základě vlastní zkušenosti proto Marie propůjčila svou tvář kampani Daruj život s BNL.

   „Jako hasiči tu nejsme jenom od toho, abychom soutěžili. Jsme tu také proto, abychom pomohli, když je to potřeba, nebo když můžeme a je to v našich silách a možnostech. Jsme rádi, že se mezi námi našlo tolik lidí ochotných pomoct komukoliv, kdo to bude potřebovat. Děkujeme všem, kdo se zapojili do odběru krve a třeba i jen do šíření zprávy a vysvětlování, co to je a k čemu je to dobré,“ uvedla v jednom rozhovoru Marie Škvorová. Někteří lidé se pro dárcovství rozhodli například i proto, že se s Marií Škvorovou osobně znají. Jiní využili toho, že odběrové místo „přijelo za nimi.“ Další lidi přivedli partneři nebo rodiče. Někteří se ozvali, že na odběry na těchto soutěžích nestihnou dorazit, ale že na ně půjdou do nemocnice. Mladým zájemkyním – slečnám ve věku 15 a 16 let – vysvětlili, že dárcem mohou být lidé od 18 do 40 let, přesto slíbily, že vydrží a v 18-ti letech přijdou na odběr. Příležitost zapojit se má každý – stačí kontaktovat Transfúzní a hematologické oddělení Nemocnice Benešov, domluvit si termín odběru a vyplnit dotazník.

   Osmé kolo Benešovské hasičské ligy v Miřeticích bylo také první soutěží družstva SDH Chmelná v roce 2021 a zahájením tak své soutěžní sezóny. Hasičské soutěže sice začaly už v červnu a Benešovská hasičská liga měla úvodní kolo 27. června 2021 v Křivsoudově, ale pro nedostatek závodníků SDH Chmelná absolvoval první soutěž až nyní, koncem srpna v závěru seriálu BNL 2021. Bylo to prozatím nejpozdnější zahájení soutěžní sezóny v historii sboru (pokud se tedy soutěžilo, byly totiž i roky, kdy se nejelo ani na jednu soutěž).

   Po jedenácté hodině se do Miřetic postupně začali sjíždět soutěžní týmy, kterých nakonec přijelo 24 mužů a 11 žen. Bylo zde také vidět závodníky nejen z Benešovska, ale i z jiných okresů a také soutěžní týmy, které do Miřetic přejeli z nedalekých Zdislavic, kde se ve stejný den konal Memoriál Josefa Moudrého zařazený do Táborské hasičské ligy. Ve zdislavickém hasičském okrsku se tedy současně v jeden den konaly dvě hasičské soutěže zařazené do různých hasičských lig (THL a BNL).

   Po nástupu soutěž přesně podle harmonogramu ve 13:00 hodin začala a hned v úvodu bylo vidět několik výborných výkonů. Pořádající družstvo Chmelná muži šli na start pátí, ale tento útok se bohužel nepovedl. Voda sice šla ze stříkačky po osmé vteřině a orientačně naměřený výstřik byl 16:85 vteřin, jenže pravý proudař měl hned od plata problém s nesením hadice, a to se projevilo1 i u nástřiku. Nepovedlo se mu včas stříknout do terče a v závěru byl bohužel tento pokus klasifikován jako neplatný. Byla to jistě škoda, ale vezme-li se v potaz, že naposledy se soutěžilo v září 2020 a tentokrát se trénovalo pouze jednou, a to den před soutěží, nebylo divu, že se jistá dávka nervozity projevila.

   V základním kole kategorie mužů zvítězily Drahňovice s časem 16:64, druhé byly Sedlčany s časem 16:89, třetí byla Ctiboř s časem 16:93 a čtvrtá Špona Chářovice, kde na rozdělovači běhá ze Chmelné Tomáš Martínek ml. čp. 39, ti měli čas 17:08.

Pro sezónu 2021 bylo na BNL vyřazeno samostatné hodnocení PS 12 bez úprav. O tuto kategorii byl na soutěžích velmi malý zájem, proto byla zrušena a pokud se jí přesto pořadatelé rozhodli do soutěže zařadit, bylo její provedení a hodnocení mimo soutěž. V Miřeticích bylo v této kategorii možné vidět pouze jeden útok s PS 12, který předvedlo domácí spolupořádající družstvo SDH Miřetice. Protože složení tohoto týmu bylo nekompletní, musel být doplněn dvěma borci ze Chmelné a pokud je na soutěžích zařazených do BNL v týmu více jak jeden závodník z jiného týmu je podle pravidel požární útok brán jako exhibiční.  Tento byl zaběhnut v čase 26:01 vteřiny.

   Po krátké přestávce na přestavění dráhy na 2 hadice „B” a občerstvení rozhodčích nastoupily na závod1iště ženy, které také předvedly skvělé výkony a byly pěknou podívanou pro mužskou část publika. V základní části kategorie žen si nejrychleji vedla děvčata z Chlumu, za které na pravém proudu běhá ze Chmelné Barbora Martínková čp. 39. Jejich čas 16:97 vteřiny nikdo nepřekonal. Druhé byly Dalovandy s časem 17:34, třetí Ratměřické ženy s časem 17:91 a čtvrté holky z Daměnic, kde na pravém proudu běhá ze Chmelné Iveta Filipová čp. 7, ty měli čas 18:15. Chmelenské holky se soutěže nezúčastnili, protože nedaly dohromady kompletní družstvo.

   Na poslední soutěži zařazené do seriálu Benešovské hasičské ligy tradičně běhají i družstva složená z výběru jednotlivců z různých týmů, takzvané All Stars. V sezóně 2021 byla poslední soutěž 28. srpna 2021 v Malovicích. Nominace do hvězdných týmů z každé kategorie (muži, ženy) probíhaly na soutěži v Miřeticích. V mužích, tak jako v roce 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 se mezi nejlepší borce ligy dostal na rozdělovač Tomáš Martínek ml. čp. 39 soutěžící také za Šponu Chářovice. Do All Stars týmu žen se, tak jako v roce 2017, 2018, 2019 a 2020 dostala na proud Barbora Martínková čp. 39 soutěžící za chlumské ženy.

   Ke konci soutěže následovaly závěrečné rozstřely na 2 hadice B. V mužské kategorii si pro sud zaběhla Ctiboř a v ženách vyhrály Dalovy. Hodnocenou kategorií bylo i nejrychlejší proudař/ka a nejrychlejší košař/ka základního kola. V ženské kategorii měly dva týmy (Dalovy a Martomice) shodné časy na koši, proto se organizátoři rozhodly pro určení vítězky provést rozhodující pokusy. Obě košařky společně se savičářkami předvedly vyrovnaně rychlé koše, ale Martomické košařce byl orientačně naměřen rychlejší čas.

   Po přestávce následoval závěrečný nástup a vyhlášení výsledků soutěže O pohár obcí Chmelná a Miřetice. Soutěž byla vyhodnocena, rozdány poháry, věcné ceny a originální diplomy na kterých byla tentokrát silueta chmelenského strojníka s mašinou. Celý soutěžní den proběhl s jedinečnou atmosférou, bohatě vybavené stánky s výborným občerstvením a počasí bylo ideální, slunečno, bezvětří a teplota kolem 25°C. Doufáme, že se tak jako v předchozích třech ročnících pořadatelům a občanům z obou vesnic podařilo připravit a zajistit pěknou soutěž a vše proběhlo bez problémů.1

Výsledky soutěže 21. srpna 2021 Miřetice + Chmelná (BNL)

pořadí

družstvo – muži

čas útoku

pořadí

družstvo - ženy

čas útoku

pořadí

družstvo – muži PS 12

čas útoku

1.

Drahňovice

16.64

1.

Chlum

16.97

1.

Miřetice

24.55

2.

Sedlčany

16.89

2.

Dalovy

17.34

 

3.

Ctiboř

16.92

3.

Ratměřice

17.91

 

4.

Špona Chářovice

17.08

4.

Daměnice

18.15

 

5.

Zdislavice A

17.26

5.

Chářovice

19.07

 

6.

Tomice

17.32

6.

Šebířov

19.65

 

7.

Radošovice

17.76

7.

Čechtice

21.12

 

8.

Malovice

17.77

8.

Martomice

22.15

 

9.

Křížkový Újezdec

17.78

9.

Radošovice

28.20

 

10.

Skalice

17.91

10.

Malovice

47.22

 

11.

Načeradec

18.92

11.

Zhoř u Tábora

D

 

12.

Chářovice B

19.30

 

 

 

13.

Velká Chyška

19.76

 

14.

Daměnice

19.81

 

15.

Šebířov

20.59

 

16.

Čechtice

21.59

 

17.

Makov

23.38

 

18.

Přibyšice

36.81

 

19.

Nalžovice

N

 

20.

Chmelná

N

 

21.

Slapy

N

 

22.

Zdislavice B

N

 

23.

Moraveč

E

 

Život v obci

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:533
TÝDEN:1025
CELKEM:57159

Partneři, svazky a projekty